AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 105,070.27 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RD9Jv1onKkFSey1km2AdcvhsRPvRxv8saX 8.75567759 KMD29.39869995 CHIPS0.29782533
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.19065037 KMD14.52044264 CHIPS0.28860349
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 3,138.35279355 KMD12,394.75777885 CHIPS0.25320001
RRkmt1hYkvgGdAupsk5Dnop7kzwUypwBvc 750.02331000 KMD3,000.00000000 CHIPS0.25000777
RAVHzh4yLnkMQrYR6v4aC7JNxog3pV6g2c 99,820.02027263 KMD399,280.08109052 CHIPS0.25000000
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 28.11621368 KMD115.29644749 CHIPS0.24386019
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 93.73828271 KMD473.61666713 CHIPS0.19792015
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 1,190.00010000 KMD10,000.00000000 CHIPS0.11900001
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 8.99678082 KMD449.83861257 CHIPS0.02000002
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 28.07874689 KMD1,403.93600739 CHIPS0.02000002
Sell Orders 27,550.64 CHIPS
Price Total MaxVolume Seller
0.297825338.75567759 KMD29.39869995 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3420000014.64675212 KMD42.82676059 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3488575028.07874689 KMD80.48772684 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.361000005.18946063 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3707493626.96513525 KMD72.73144140 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.375089082.67683006 KMD7.13651827 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3925015780.92839739 KMD206.18617433 CHIPS RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
0.3967252326.96513525 KMD67.96929821 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.427500006.14541391 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.4284214818.13863668 KMD42.33829881 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.43856091258.35770527 KMD589.10335524 CHIPS RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
0.4626952016.57432470 KMD35.82125926 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.465500006.69167292 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.495000007.11574242 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.500000006,500.00000000 KMD13,000.00000000 CHIPS RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo
0.5508276216.17544940 KMD29.36571929 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.567000008.15075950 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.6088094714.23585242 KMD23.38309939 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.665774993,328.20919609 KMD4,998.99999999 CHIPS RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo
0.7600000010.92518028 KMD14.37523721 CHIPS RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.8000000049.38069374 KMD61.72586717 CHIPS RNChiWQ4uptxdZgWshuYqVTgcSG3pAkP1n
0.800000002,541.53188884 KMD3,176.91486105 CHIPS RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo
0.998888874,994.44432996 KMD5,000.00000000 CHIPS RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo