AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 46,113.57 CHIPS
Buyer MaxVolume Total Price
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 163.01267713 CHIPS64.24896450 KMD2.53720318
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 223.38774274 CHIPS88.84380660 KMD2.51438734
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 464.88800516 CHIPS187.48905211 KMD2.47954747
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 1,068.63866121 CHIPS440.41623294 KMD2.42642887
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 13,000.00000000 CHIPS6,500.00000000 KMD2.00000000
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 4,998.99999999 CHIPS3,328.20919609 KMD1.50200895
RNChiWQ4uptxdZgWshuYqVTgcSG3pAkP1n 61.72586717 CHIPS49.38069374 KMD1.25000000
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 3,176.91486105 CHIPS2,541.53188884 KMD1.25000000
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 5,000.00000000 CHIPS4,994.44432996 KMD1.00111237
R9pPrxnafDivXGAkcCgLQg9yRtaTbYfLPA 17,956.00000000 CHIPS33,577.72000000 KMD0.53475936
Sell Orders 93,982.20 KMD
Price Total MaxVolume Seller
3.10000000155.00000000 CHIPS50.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
3.30008106262.75661564 CHIPS79.62126103 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
3.3333333330,000.00000000 CHIPS9,000.00000000 KMD RK81DVto6aeNbGrWUFrnWtan9RgVFXawCB
3.425373351,310.89963713 CHIPS382.70270270 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
3.55000000355.00000000 CHIPS100.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
3.900000001,170.00000000 CHIPS300.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
3.9494469212,173.37122357 CHIPS3,082.29771554 KMD RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo
4.00000000319,190.29405856 CHIPS79,797.57351464 KMD RAVHzh4yLnkMQrYR6v4aC7JNxog3pV6g2c
8.4033606410,000.00000000 CHIPS1,190.00010000 KMD RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo