AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 905.55 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD21.41091115 NAV0.37158858
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.86897056 KMD14.20923914 NAV0.34266230
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD25.26806172 NAV0.31486586
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD26.61369550 NAV0.29894571
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 36.41660597 KMD123.25480267 NAV0.29545791
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 72.83321194 KMD251.41114122 NAV0.28969763
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD28.02911662 NAV0.28384947
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 108.89292196 KMD388.90465510 NAV0.27999902
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 145.66642389 KMD535.25146572 NAV0.27214577
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD29.49940990 NAV0.26970200
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 182.08302986 KMD691.24163283 NAV0.26341444
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 254.82344376 KMD1,013.56235231 NAV0.25141368
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 6.13326852 KMD24.42626667 NAV0.25109316
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD33.53401967 NAV0.23725310
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD35.24765419 NAV0.22571857
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 6.31384177 KMD30.47208389 NAV0.20720085
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.75721614 KMD30.47208389 NAV0.18893411
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD46.24921782 NAV0.17202561
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.32763518 KMD33.87128822 NAV0.15729060
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.95604997 KMD53.56912521 NAV0.14851932
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.82442719 KMD34.18539590 NAV0.14112539
Sell Orders 1,174.08 NAV
Price Total MaxVolume Seller
0.392182300.04272185 KMD0.10893365 NAV NMmm1uq2aCRWGWpLp9VLyusiaFThECzBL6
0.398539810.06709280 KMD0.16834655 NAV NhYuVZCkyXHX6Ag7crEEfAGtLNHbME42JB
0.4056706726.01824714 KMD64.13637688 NAV NMahEYcexW1pJT4oebnRJqeJmmD3wkYXEq
0.41577120176.07910857 KMD423.50001588 NAV Ndn8vbtteaHao6cxAnSHnuxMNW14hZzzoW
0.42500508224.82282908 KMD528.98857385 NAV NWxstJVxCemZrmn14ggB5MeHKSrCo1kVom
0.4357869022.43864097 KMD51.48993921 NAV NVe5LBTzNf2vPRxEbAVAxEfwRfDxpGJNbn
0.450953287.55321068 KMD16.74943075 NAV NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj
0.490663165.22095515 KMD10.64060963 NAV NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj
0.5333664715.58170676 KMD29.21388497 NAV NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj
0.5674846816.46287531 KMD29.01025512 NAV NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj
0.6099327612.24296598 KMD20.07264866 NAV NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj