AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 737.14 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 28.88503755 KMD284.74634707 NAV0.10144129
RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe 72.21259388 KMD719.68521241 NAV0.10033914
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 57.77007510 KMD588.22875161 NAV0.09821022
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 86.65511265 KMD901.89361409 NAV0.09608130
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 115.54015020 KMD1,243.86620089 NAV0.09288792
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 143.88489209 KMD1,629.52773472 NAV0.08829852
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 202.19526285 KMD2,396.46633238 NAV0.08437225
RYSxkm6RocH9WPFuWVAMLbM2YXatzDvr2d 30.00000000 KMD3,000.00000000 NAV0.01000000
Sell Orders 3,885.03 NAV
Price Total MaxVolume Seller
0.1384642131.92559809 KMD230.56930944 NAV NMmm1uq2aCRWGWpLp9VLyusiaFThECzBL6
0.1394772280.42780227 KMD576.63755262 NAV NfLyFEZbmeYYX7Fn8RyFcxMdgb7teoUtkc
0.1416061454.39533311 KMD384.13118376 NAV NhYuVZCkyXHX6Ag7crEEfAGtLNHbME42JB
0.1437350625.52792093 KMD177.60400126 NAV NMahEYcexW1pJT4oebnRJqeJmmD3wkYXEq
0.14692843104.93152155 KMD714.16757060 NAV Ndn8vbtteaHao6cxAnSHnuxMNW14hZzzoW
0.1506206883.33222190 KMD553.25883657 NAV NWxstJVxCemZrmn14ggB5MeHKSrCo1kVom
0.15544410188.60530198 KMD1,213.33197285 NAV NVe5LBTzNf2vPRxEbAVAxEfwRfDxpGJNbn
0.157445255.56178498 KMD35.32520023 NAV NfBhAJPcWwGtHoVxd6VgafZyWEhtGFRBbK