AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 250.49 USDC-PLG20
Buyer MaxVolume Total Price
0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3 250.49373680 USDC-PLG20241.31376335 KMD1.03804165
Sell Orders 8,509.48 KMD
Price Total MaxVolume Seller
1.075110811,526.13439368 USDC-PLG201,419.51358001 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
1.076041382,545.75891928 USDC-PLG202,365.85596669 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
1.081381505,108.56716884 USDC-PLG204,724.11186697 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd