AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 184,505.70 TKL
Buyer MaxVolume Total Price
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL7.33474264 KMD109.88800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL7.44229178 KMD108.30000000
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 3,051.80863695 TKL28.60965218 KMD106.67059556
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL7.57394127 KMD106.41754025
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 791.06341797 TKL7.43945622 KMD106.33350000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 906.98012654 TKL8.68062905 KMD104.48322596
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 15.38732025 TKL0.14901294 KMD103.26163651
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL7.89453335 KMD102.09599020
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 876.37651795 TKL8.68329831 KMD100.92668554
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 605.51079589 TKL6.05506793 KMD100.00066100
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL8.06000200 KMD100.00000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 870.36922657 TKL8.74958980 KMD99.47543216
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL8.17708621 KMD98.56814253
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 294.13479458 TKL3.01514137 KMD97.55257181
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 891.28646792 TKL9.42707645 KMD94.54537389
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 840.04288708 TKL8.89874425 KMD94.40016068
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 842.95478562 TKL9.05169712 KMD93.12671143
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 33,567.16423376 TKL363.68716013 KMD92.29680867
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 830.03730603 TKL9.05788389 KMD91.63700000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 848.20530953 TKL9.42153993 KMD90.02830915
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL9.04656076 KMD89.09465390
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 804.63662714 TKL9.03644429 KMD89.04350000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 312.42995875 TKL3.54807076 KMD88.05629309
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 776.30680970 TKL8.96139508 KMD86.62789697
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 808.45657769 TKL9.48757296 KMD85.21215922
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL9.53016321 KMD84.57359875
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 782.16235152 TKL9.48008650 KMD82.50582434
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL10.49444514 KMD76.80255493
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL11.60681768 KMD69.44196261
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1.25847437 TKL0.01931969 KMD65.13947012
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL12.50701807 KMD64.44383425
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 305.37090854 TKL4.75521364 KMD64.21812597
RQmjjMVRAiBqvUF8Ex32Ymt9HpHGASdAyL 271.13514897 TKL4.52490401 KMD59.92064110
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1.72542921 TKL0.02896778 KMD59.56373647
RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi 4,242.00000000 TKL84.85455006 KMD49.99142647
RYXpJ1Z95XCrm239ey6brCd3FeZAkHi93P 11,185.68232662 TKL224.87061050 KMD49.74274896
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL17.48225762 KMD46.10389672
RCKjgGhuhxjQdwF4QBprfgYsWfx6cEnMi6 10,000.00000000 TKL230.00000000 KMD43.47826087
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 215.32096296 TKL5.12195415 KMD42.03883062
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL19.80533395 KMD40.69611760
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 535.91712442 TKL13.44740345 KMD39.85283303
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL21.21611475 KMD37.99000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 190.62630570 TKL5.12195415 KMD37.21749553
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL22.97100569 KMD35.08771930
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL24.17685557 KMD33.33767690
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 555.83152083 TKL16.92422851 KMD32.84235500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 171.76243463 TKL5.52053723 KMD31.11335500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL26.11037646 KMD30.86896126
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 520.50053365 TKL16.92422851 KMD30.75475691
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 592.59735751 TKL19.58513947 KMD30.25750000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 523.31563681 TKL17.52540874 KMD29.86039553
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL27.56520682 KMD29.23976608
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 492.37196976 TKL16.92422851 KMD29.09272759
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 26.27157452 TKL0.91870802 KMD28.59621768
RKWUYQsgewSCEtR3aEkdjFoFysC5PkREDW 10,000.00000000 TKL350.00000000 KMD28.57142857
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 196.37606775 TKL7.51153901 KMD26.14325340
RKWUYQsgewSCEtR3aEkdjFoFysC5PkREDW 5,000.00000000 TKL200.00000000 KMD25.00000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 184.77472152 TKL7.51153901 KMD24.59878345
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL32.92510813 KMD24.47980418
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 170.87042373 TKL7.51153901 KMD22.74772500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL35.45191878 KMD22.73502330
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 158.94923137 TKL7.51153901 KMD21.16067442
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL38.86758359 KMD20.73708024
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL39.58669980 KMD20.36037870
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL40.30000998 KMD20.00000000
RBRzVoDYmovwcC4o6X719hNdbKW3ZZzjPb 5,774.28748234 TKL293.33380410 KMD19.68503937
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL41.12245916 KMD19.60000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL41.68398470 KMD19.33596813
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL42.44302606 KMD18.99016810
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 139.45389956 TKL7.34570240 KMD18.98442000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 148.69547263 TKL8.00007923 KMD18.58675000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL44.71320667 KMD18.02599857
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL45.18658700 KMD17.83715596
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL45.66573368 KMD17.65000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 116.27245870 TKL6.59297898 KMD17.63580000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019994 TKL47.64211708 KMD16.91780822
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL47.69231950 KMD16.90000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 175.51542804 TKL10.55731898 KMD16.62500000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 173.08062499 TKL10.55731898 KMD16.39437298
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL49.60001228 KMD16.25000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 178.52795391 TKL11.00297908 KMD16.22541973
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019970 TKL50.24714133 KMD16.04071751
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 181.53846054 TKL11.45149375 KMD15.85281925
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL51.38121795 KMD15.68666979
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 33.76464073 TKL2.16669511 KMD15.58347576
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL52.16939994 KMD15.44967357
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 181.30224661 TKL11.75278479 KMD15.42632234
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 175.73526100 TKL11.56168120 KMD15.19980165
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL53.13672379 KMD15.16842105
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 173.90297342 TKL11.56168120 KMD15.04132231
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019983 TKL55.93986347 KMD14.40833334
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 244.43446721 TKL17.41572113 KMD14.03527683
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 221.37390237 TKL15.84830711 KMD13.96829963
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 219.07596394 TKL15.89119931 KMD13.78599309
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 153.75736210 TKL11.33731763 KMD13.56205825
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL60.49031498 KMD13.32445037
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 177.68450445 TKL13.41328142 KMD13.24690796
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 209.73485000 TKL15.91438469 KMD13.17894811
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019955 TKL62.15540386 KMD12.96750000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL63.80834913 KMD12.63157895
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019973 TKL65.43150825 KMD12.31822743
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL65.85021630 KMD12.23990208
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 222.62078900 TKL18.28241917 KMD12.17676867
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL67.17290194 KMD11.99888908
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL68.91300900 KMD11.69590780
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 88.76951663 TKL7.64010960 KMD11.61888000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL71.14686887 KMD11.32868125
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 19.62030386 TKL1.74066857 KMD11.27170571
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL72.28441797 KMD11.15040035
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 81.55810246 TKL7.34919165 KMD11.09756098
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL73.50721014 KMD10.96491348
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL77.33571915 KMD10.42209484
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 35.95487241 TKL3.46586393 KMD10.37400000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL78.26929854 KMD10.29778233
R9pPrxnafDivXGAkcCgLQg9yRtaTbYfLPA 2,980.00000000 TKL294.12600000 KMD10.13171226
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 43.30484998 TKL4.28812112 KMD10.09879357
REbPB4qfrB2D5KAnJJK1RTC1CLGa8hVEcM 1,000.00000000 TKL100.00000000 KMD10.00000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 47.97063103 TKL4.95520804 KMD9.68085106
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 187.77726729 TKL19.60312131 KMD9.57894737
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 150.45190094 TKL15.87184889 KMD9.47916667
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 147.55692141 TKL15.72859492 KMD9.38144330
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL91.88401469 KMD8.77193059
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 127.27809028 TKL15.60610476 KMD8.15566038
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL114.85502843 KMD7.01754386
RKWUYQsgewSCEtR3aEkdjFoFysC5PkREDW 10,000.00000000 TKL2,000.00000000 KMD5.00000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL183.76804550 KMD4.38596491
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 54.25668407 TKL12.55215363 KMD4.32250000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 53.55055688 TKL13.00823243 KMD4.11666667
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL214.39604502 KMD3.75939864
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 53.53760930 TKL15.60610476 KMD3.43055555
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL252.68106256 KMD3.18979266
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 46.54245230 TKL15.18215331 KMD3.06560284
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 806.00019954 TKL266.46366597 KMD3.02480339
RL3N9cYcdyzMSLmi8rYboFfq3pJwwW2eaf 10,000.00000000 TKL10,000.00000000 KMD1.00000000
RKcqPGFoxDEEuC7CCSbEu9nd5Fm25MoUiy 1,898.82394114 TKL1,898.82394114 KMD1.00000000
RL3N9cYcdyzMSLmi8rYboFfq3pJwwW2eaf 10,000.00000000 TKL25,000.00000000 KMD0.40000000
Sell Orders 3,613.35 KMD
Price Total MaxVolume Seller
122.999000004,682.60922822 TKL38.07030324 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
123.000000001,532.58000000 TKL12.46000000 KMD REQWN94XVziouNFMncpaEQJtm9QMhwhZU3
123.07692308792.07938745 TKL6.43564502 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
124.000000006,200.00000000 TKL50.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2
126.592619251,041.57306994 TKL8.22775511 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
127.000000006,350.00000000 TKL50.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2
127.66502738784.15859348 TKL6.14231328 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
128.410936033,362.80041977 TKL26.18780397 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
133.302976228,477.92965124 TKL63.59895249 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
134.83516483803.30123678 TKL5.95765383 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
138.5704525213,997.01540647 TKL101.01010101 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
145.0877519519,986.02688805 TKL137.75130305 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
150.000000001,869.00000000 TKL12.46000000 KMD REQWN94XVziouNFMncpaEQJtm9QMhwhZU3
150.000000002,077.62781292 TKL13.85085209 KMD RQmjjMVRAiBqvUF8Ex32Ymt9HpHGASdAyL
150.9543321626,512.90587189 TKL175.63527653 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
158.0043729445,515.66298718 TKL288.06584362 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
200.0000000020,000.00000000 TKL100.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2
249.0000000082,917.00000000 TKL333.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2
300.0000000090,000.00000000 TKL300.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2
333.33333333561,498.59990276 TKL1,684.49579971 KMD RV1cz23wYiKV3gXooYPeaMA6hLHgxHGH4z
400.0000000080,000.00000000 TKL200.00000000 KMD RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2